Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội giải thích về thông tin tuyển sinh vào lớp 10.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, quy định tuyển sinh năm nay không có thay đổi gì về các khu vực tuyển sinh và không có thay đổi gì về điều chỉnh khu vực tuyển sinh so với các năm trước đây.