Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị áp giải ra xe sau khi tòa tuyên án.

Cảnh sát dẫn giải ông Nguyễn Bắc Son ra xe trở về trại tạm giam. (đọc thêm)