Cười “ngoác miệng” với màn tổng kết kinh tế 2018 của “Táo” Quang Thắng

Cười “ngoác miệng” với màn tổng kết kinh tế 2018 của “Táo” Quang Thắng. Nguồn: VTV. Cười “ngoác miệng” với màn tổng kết kinh tế 2018 của “Táo” Quang Thắng. Nguồn: VTV.