Cuộc thi múa cột dưới trời lạnh âm 30 độ ở Trung Quốc

Một nhóm các vũ công múa cột chuyên nghiệp và nghiệp dư đã tập trung tại Mohe, thị trấn nằm ở cực bắc của Trung Quốc, để tranh tài dưới thời tiết âm 30 độ C.