Cử tri muốn thành phố lo cho người dân Thủ Thiêm trước khi lo xây nhà hát 1.500 tỷ

Cử tri muốn thành phố lo cho người dân Thủ Thiêm trước khi lo xây nhà hát 1.500 tỷ
Mới nhất