Công an tỉnh kiểm tra bất ngờ Bar ASTA - TP Huế phát hiện số lượng lớn ma túy tổng hợp

Công an tỉnh kiểm tra bất ngờ Bar ASTA - TP Huế phát hiện số lượng lớn ma túy tổng hợp (đọc thêm)