Có thể bạn không tin nhưng lái xe là một nghệ thuật

Tiếp tục phần thứ hai màn biểu diễn của các bác tài lái xe công-ten-nơ và rơ-moóc… dường như kích thước kềnh càng của chiếc xe không làm giảm đi kỹ năng lái xe cực kì thuần thục của các “cán bộ đường lối” này. (đọc thêm)