Cô giáo Phạm Thu Thanh chia sẻ về khó khăn trong giáo dục học sinh khuyết tật.

Cô giáo Phạm Thu Thanh chia sẻ về khó khăn trong giáo dục học sinh khuyết tật .