Cô gái đưa ra nhiều tiêu chí thử thách bạn nam nhưng lại từ chối hẹn hò

Bạn nam và bạn nữ cùng tên là Thảo gặp mặt tại chương trình hẹn hò. Cô gái có nhiều tiêu chuẩn "khó nhằn", tưởng như bạn nam đã cố gắng đáp ứng hết nhưng cuối cùng cô gái lại từ chối hẹn hò. (đọc thêm)