Clip tưởng nhớ Toàn Shinoda của fan

“Gia đình mất đi 1 người con/ Chúng ta mất đi 1 người bạn, 1 người anh, 1 người đồng nghiệp/ Cộng đồng mạng mất đi 1 vlogger”
Mới nhất