Clip phỏng vấn của TTXVN

Clip phỏng vấn của TTXVN (đọc thêm)