Clip: Hình ảnh 4 học sinh khiêng mì tôm để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Clip: Hình ảnh 4 học sinh khiêng mì tôm để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn. (đọc thêm)