Clip: Ghi lại cảnh nhiều cô giáo mầm non quỳ gối xin chính quyền để được tiếp tục dạy trẻ.

Clip: Ghi lại cảnh nhiều cô giáo mầm non quỳ gối xin chính quyền để được tiếp tục dạy trẻ. (đọc thêm)