Clip ghi lại cảnh nhân viên quăng đồ của khách hàng

Clip ghi lại cảnh nhân viên tới tấp ném đồ của khách hàng (đọc thêm)