Clip ghi lại cảnh 'cẩu tặc' bẻ khóa nhanh chóng rồi dùng chích điện trộm chó

Clip ghi lại cảnh 'cẩu tặc' bẻ khóa nhanh chóng rồi dùng chích điện trộm chó (đọc thêm)