Clip đăng trên tài khoản mạng xã hội của Banksy sau khi nghệ sĩ cắt tranh

Nghệ thuật vừa xuất hiện một "trò đùa" mới. Một bức tranh từng bị cắt nát tới một nửa vừa xuất hiện trở lại trên thị trường và xác lập mức giá kỷ lục.
Mới nhất