Chú mèo Lisio từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn khác của giáo sư Targalski

Chú mèo Lisio từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn khác của giáo sư Targalski (đọc thêm)