Choáng với clip hai phụ nữ đi xe máy ngược chiều chặn đầu chửi mắng ô tô

Theo hình ảnh trong clip, có vẻ như hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy đã đi vào làn ngược chiều nhưng lại muốn ô tô đi đúng chiều phải lùi lại nhường đường... (đọc thêm)