Chiêm ngưỡng cảnh gấu bắc cực con lần đầu tiên mở mắt

Một cá thể gấu bắc cực con đã mở mắt lần đầu tiên hôm thứ tư vừa qua, năm tuần sau khi ra đời tại Sở thú Berlin hôm 1/12/2018.