Chi hàng nghìn USD mua vé cho chuyến bay chỉ lòng vòng trên trời suốt 7 giờ

Nhiều hành khách sẵn lòng chi tới hàng nghìn USD để mua vé cho chuyến bay không có điểm đến, chỉ đi lòng vòng trên trời suốt 7 tiếng.
Mới nhất