Châu Tuyết Vân: Thích đi nước ngoài hơn lấy chồng, rất ghét đi giày cao gót

Có lần, khi đang đi bộ, bị giật điện thoại, Châu Tuyết Vân đã kéo tên cướp lại, giằng lại điện thoại và “không đánh gì người đó cả”. Bởi cô quan niệm: “Học võ để bảo vệ bản thân không bị các bạn nam ăn hiếp chứ không phải để đánh người”. (đọc thêm)