Chàng trai với tình huống xử lý tuyệt vời cứu em bé gặp nạn

Nhận thấy em bé trên xe tập đi đang bị trôi nhanh xuống dốc hết sức nguy hiểm, chàng trai đã lập tức vứt bỏ cả xe máy và ba lô của mình để chạy theo đỡ em bé.
Mới nhất