CĐV Việt Nam lái máy cày ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà

CĐV Việt Nam lái máy cày ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà