CĐV Sài Gòn đổ ra đường, ăn mừng chiến thắng 2:1 của Tuyển Việt Nam - Phillppines

CĐV Sài Gòn đổ ra đường, ăn mừng chiến thắng 2:1 của Tuyển Việt Nam trước Tuyển Phillppines