CĐV Croatia trả lời phỏng vấn phóng viên báo Dân Trí tại Quảng trường Đỏ (Moscow)

CĐV Croatia trả lời phỏng vấn phóng viên báo Dân Trí tại Quảng trường Đỏ (Moscow) (đọc thêm)