Cận cảnh hộp cơm bento Nhật Bản giá 64 triệu đồng. (Nguồn: BI)

hop_com_Nhat_64_trieu_dong (đọc thêm)