Cận cảnh gói thầu Nhà máy xử lý nước thải tại Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế đang thực hiện

Cận cảnh gói thầu Nhà máy xử lý nước thải tại Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế đang thực hiện (đọc thêm)