Cận cảnh bác sĩ rút đinh 2,5cm ra khỏi mắt bệnh nhân

Cận cảnh bác sĩ rút đinh 2,5cm ra khỏi mắt bệnh nhân