Camera ghi lại hành vi nhóm đối tượng trộm tài sản trên xe ô tô của khách vào rửa xe

Camera ghi lại hành vi nhóm đối tượng trộm tài sản trên xe ô tô của khách vào rửa xe (đọc thêm)