Cá tra dầu nặng gần 1,6 tạ lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Tĩnh

Cá tra dầu nặng gần 1,6 tạ lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Tĩnh (đọc thêm)