Bộ bàn ghế “tay 32” cực khủng giá hơn 3 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Bộ bàn ghế “tay 32” cực khủng giá hơn 3 tỷ đồng có gì đặc biệt?