Binh đoàn robot của LG tại CES 2019

LG đã mang đến một bình đoàn khác tại CES 2019, cũng nằm trong hệ sinh thái CLOi và thậm chí trong bài phát biểu của Chủ tịch LG, ngài IP Park cũng đã xuất hiện một vị khách đặc biệt xuất hiện trên sân khấu hôm thứ 2 tuần này.