Bất cứ ai, khi ở vị trí người làm cha mẹ, đều mong muốn con mình có một cuộc sống yên ấm, đủ đầy. Chúng ta hi vọng bản thân có thể trở thành điểm tựa vững chắc của con.

Bất cứ ai, khi ở vị trí người làm cha mẹ, đều mong muốn con mình có một cuộc sống yên ấm, đủ đầy. Chúng ta hi vọng bản thân có thể trở thành điểm tựa vững chắc của con.