Bánh sushi hình cây thông được trang trí cầu kỳ, bắt mắt.

Bánh sushi hình cây thông được trang trí cầu kỳ, bắt mắt.