Bàn thắng vào lưới U22 Lào của U22 Thái Lan bị trọng tài từ chối

Bàn thắng vào lưới U22 Lào của U22 Thái Lan bị trọng tài từ chối vì bắt lỗi việt vị (đọc thêm)