Bà mẹ không ngừng thổn thức vì nhớ khuôn mặt cũ của con trai

Bà mẹ không ngừng thổn thức vì nhớ khuôn mặt cũ của con trai (đọc thêm)