Bà cụ mù 71 tuổi lo chết không có chỗ làm đám tang

Bà cụ mù 71 tuổi lo chết không có chỗ làm đám tang