Audrey Hepburn diện váy Givenchy trong phim Breakfast at Tiffany's (1961)

Audrey Hepburn diện váy Givenchy trong phim Breakfast at Tiffany's (1961) (đọc thêm)