Về trang chủ

Ẩu đả giữa hành khách và tiếp viên trên chuyến bay

Cuộc hỗn loạn diễn ra khi hành khách đưa ra lời phàn nàn nhưng không được giúp đỡ.
Dân trí
Đang xem
Ẩu đả giữa hành khách và tiếp viên trên chuyến bay
00:39

Ẩu đả giữa hành khách và tiếp viên trên chuyến bay

Mới nhất