Al Hammadi dứt điểm đập cột dọc khung thành Ấn Độ

hót tim cho Ấn Độ, Ismail Al Hammadi dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa, bóng đập cột dọc rồi đập nảy ra đập người thủ môn Ấn Độ rồi văng ra ngoài.