Về trang chủ

21 khẩu đại bác để bắn chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tập kết tại Hoàng thành Thăng Long

21 khẩu đại bác để bắn chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tập kết tại Hoàng thành Thăng Long
Dân trí
Đang xem
21 khẩu đại bác để bắn chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tập kết tại Hoàng thành Thăng Long
00:38

21 khẩu đại bác để bắn chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tập kết tại Hoàng thành Thăng Long

Mới nhất