Thứ năm, 13/06/2019 - 09:35

Bình Định:

Vinh danh những nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Dân trí

Ngày 11/6, Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Bình Định tổ chức vinh danh các nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 năm 2019.

Vinh danh những nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trao Danh hiệu: "Nghệ nhân ưu tú" của Chủ tịch nước cho các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Di sản văn hóa phi vật thể ở Bình Định khá phong phú và đa dạng, đã ăn sâu, bám rễ vào đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân các địa phương trong tỉnh. Văn hóa phi vật thể có ý nghĩa kết nối các cộng đồng dân cư để từ đó hun đúc tình đoàn kết keo sơn, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Theo thống kê, tính đến năm 2018, tỉnh Bình Định có 17 nghệ sĩ nhân dân, 44 nghệ sĩ ưu tú và 18 nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng. Năm nay, trong 18 nghệ nhân ưu tú được phong tặng, trong đó có 4 nghệ nhận được phong tặng, truy tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 5 nghệ nhận được phong tặng Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Vinh danh những nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - 2
Các nghệ nhân được trao tặng Danh hiệu: "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019 tỉnh Bình Định.

Đây là những nghệ nhân, nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp, cống hiến lớn cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trong những năm qua tỉnh Bình Định có nhiều chủ trương, chính sách để tổ chức sưu tầm, biên tập, trao truyền dạy… nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể trên đại bàn tỉnh.

Vinh danh những nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - 3
5 gương mặt nghệ nhân ưu tú được vinh danh lần này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu ngành văn hóa thể thao, các sở, ngành, đoàn thể địa phương liên quan tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện cho các nghệ nhân trong việc tổ chức các hoạt động trình diễn, truyền dạy cũng như sáng tạo các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Nhất là nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các nghệ nhân để có điều kiện cống hiến và bảo tồn phát huy các di sản văn hóa phi vật thể.

Doãn Công