Thứ hai, 11/04/2016 - 09:16

Triễn lãm tranh quốc tế:

"Tiếng vọng từ thiên nhiên" tại Hà Nội của 30 họa sĩ châu Á

Dân trí

Triển lãm tranh quốc tế với chủ đề “Tiếng vọng từ thiên nhiên” (Echo From Nature) quy tụ hơn 30 tác phẩm của 30 họa sĩ đến từ Việt Nam và các nước châu Á khác đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm Tiếng vọng từ thiên nhiên xuất phát từ một nhóm có tên gọi Asia Art Linkđược thành lập năm 2005, nhằm kết nối các họa sĩ Châu Á để cùng nhau trưng bày các triển lãm nghệ thuật hoặc chung tay tổ chức những sự kiện nghệ thuật vì những mục tiêu chung. Với nhiều chuyến đi thực tế sáng tác cho các thành viên, các tác phẩm mà Asia Art Link nhận ra đều liên quan, gắn bó với thiên nhiên.
Triển lãm Tiếng vọng từ thiên nhiên xuất phát từ một nhóm có tên gọi Asia Art Linkđược thành lập năm 2005, nhằm kết nối các họa sĩ Châu Á để cùng nhau trưng bày các triển lãm nghệ thuật hoặc chung tay tổ chức những sự kiện nghệ thuật vì những mục tiêu chung. Với nhiều chuyến đi thực tế sáng tác cho các thành viên, các tác phẩm mà Asia Art Link nhận ra đều liên quan, gắn bó với thiên nhiên.


“Chủ nhà” Việt Nam có 14 nghệ sĩ có tác phẩm tham gia triển lãm là: Trịnh Tuân, Nguyễn Trần Cường, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Quân, Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Phạm Tuấn Tú,Trần Mạnh Linh, Lê Thông, Võ Tá Hùng, Phạm Huy Thông, Trần An, Nguyễn Kim Liên, Công Kim Hoa.

“Chủ nhà” Việt Nam có 14 nghệ sĩ có tác phẩm tham gia triển lãm là: Trịnh Tuân, Nguyễn Trần Cường, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Quân, Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Phạm Tuấn Tú,Trần Mạnh Linh, Lê Thông, Võ Tá Hùng, Phạm Huy Thông, Trần An, Nguyễn Kim Liên, Công Kim Hoa.


Sau khi các tác phẩm khổ lớn đươc trưng bày tại Hà Nội, các nghệ sĩ sẽ tới thăm Huế và Đà Nẵng, mang theo khoảng 30 tác phẩm khác để giao lưu triển lãm với Câu lạc bộ nghệ sĩ Trẻ thành phố Huế.

Sau khi các tác phẩm khổ lớn đươc trưng bày tại Hà Nội, các nghệ sĩ sẽ tới thăm Huế và Đà Nẵng, mang theo khoảng 30 tác phẩm khác để giao lưu triển lãm với Câu lạc bộ nghệ sĩ Trẻ thành phố Huế.

Triển lãm không chỉ là dịp để nghệ sĩ trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau mà còn là cơ hội mang nghệ thuật Việt Nam ra khắp châu Á và đem nghệ thuật các nước châu Á đến với công chúng Việt Nam.
Triển lãm không chỉ là dịp để nghệ sĩ trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau mà còn là cơ hội mang nghệ thuật Việt Nam ra khắp châu Á và đem nghệ thuật các nước châu Á đến với công chúng Việt Nam.


Tiếng gọi của tự nhiên vẫn vang vọng, dù trầm lắng ẩn sau những âm thanh ồn ã thường nhật, nhưng vẫn bền bỉ vẫy gọi các nghệ sĩ. Đây là lý do để triển lãm có tên gọi “Tiếng vọng từ thiên nhiên”.

Tiếng gọi của tự nhiên vẫn vang vọng, dù trầm lắng ẩn sau những âm thanh ồn ã thường nhật, nhưng vẫn bền bỉ vẫy gọi các nghệ sĩ. Đây là lý do để triển lãm có tên gọi “Tiếng vọng từ thiên nhiên”.

Tác phẩm RED LINE của tác giả Nukoon Panyadee - Thái Lan.
Tác phẩm "RED LINE" của tác giả Nukoon Panyadee - Thái Lan.

Tác phẩm HITCHHIKE của tác giả Phạm Tuấn Tú - Việt Nam.
Tác phẩm "HITCHHIKE" của tác giả Phạm Tuấn Tú - Việt Nam.


Tác phẩm sắp đặt FAMILY của tác giả Katsumi Mukai - Nhật Bản.

Tác phẩm sắp đặt "FAMILY" của tác giả Katsumi Mukai - Nhật Bản.

Tác phẩm RUSTED CHAIN LINK của tác giả Nguyễn Văn Hệ - Việt Nam.
Tác phẩm "RUSTED CHAIN LINK" của tác giả Nguyễn Văn Hệ - Việt Nam.

Tác phẩm OLD BRIDGE của tác giả Võ Tá Hùng - Việt Nam.
Tác phẩm "OLD BRIDGE" của tác giả Võ Tá Hùng - Việt Nam.

Tác phẩm INHALE THE BREATH IN của tác giả Đỗ Hiệp - Việt Nam.
Tác phẩm "INHALE THE BREATH IN" của tác giả Đỗ Hiệp - Việt Nam.

Tác phẩm THE SONG OF SPRING của tác giả Simunin Katsu - Nhật Bản.
Tác phẩm "THE SONG OF SPRING" của tác giả Simunin Katsu - Nhật Bản.

Tác phẩm DRY RIVER của tác giả Công Kim Hoa - Việt Nam.
Tác phẩm "DRY RIVER" của tác giả Công Kim Hoa - Việt Nam.
Tác phẩm MOTHER AND CHILD của tác giả Tin Win - Myanmar.
Tác phẩm "MOTHER AND CHILD" của tác giả Tin Win - Myanmar.

Tác phẩm THE LANDSCAPE của tác giả Katsumi Mukai - Nhật Bản.
Tác phẩm "THE LANDSCAPE" của tác giả Katsumi Mukai - Nhật Bản.

Tác phẩm FOOTBALL FIGHTER của tác giả Ipong Purnama Sidhi - Indonesia.
Tác phẩm "FOOTBALL FIGHTER" của tác giả Ipong Purnama Sidhi - Indonesia.

Tác phẩm REAL AND DIGITAL WORLD của tác giả Suparug Suwannawaj - Thái Lan.
Tác phẩm "REAL AND DIGITAL WORLD" của tác giả Suparug Suwannawaj - Thái Lan.

Tác phẩm WONDERFUL OF MIND của tác giả Jrawat Phirasant - Thái Lan.
Tác phẩm "WONDERFUL OF MIND" của tác giả Jrawat Phirasant - Thái Lan.

Tác phẩm DEFINE A CITY 02 của tác giả Phạm Huy Thông - Việt Nam.
Tác phẩm "DEFINE A CITY 02" của tác giả Phạm Huy Thông - Việt Nam.

Tác phẩm LUNAR FESTIVAL của tác giả Poh Siew Wah - Singapore.
Tác phẩm "LUNAR FESTIVAL" của tác giả Poh Siew Wah - Singapore.

Tác phẩm HEAD của tác giả Nguyễn Ngọc Phương - Việt Nam.
Tác phẩm "HEAD" của tác giả Nguyễn Ngọc Phương - Việt Nam.

Tác phẩm REMEMBERING THE PAST của tác giả Antonius Kho - Indonesia.
Tác phẩm "REMEMBERING THE PAST" của tác giả Antonius Kho - Indonesia.

Tác phẩm LIVING IN CITY của tác giả Lê Thông - Việt Nam.
Tác phẩm "LIVING IN CITY" của tác giả Lê Thông - Việt Nam.

Mạnh Thắng

Mới nhất