Tin tức về chủ đề "Ủy ban Phòng chống AIDS"

Ủy ban Phòng chống AIDS

Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức nhiều cơ quan chuyên môn ở TPHCM

Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức nhiều cơ quan chuyên môn ở TPHCM

(Dân trí) - Thủ tướng đồng ý chuyển Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông TPHCM vào cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải, bảo đảm không tăng số lượng đầu mối tổ chức của Sở.
Xem tiếp