Thứ sáu, 24/06/2016 - 17:40

Trường ĐH Quảng Nam được giao tuyển sinh 3.100 chỉ tiêu

Dân trí

Trường ĐH Quảng Nam vừa nhận được quyết định tuyển sinh đào tạo 3.100 chỉ tiêu đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2016.

Theo đó, đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy, trường ĐH Quảng Nam được tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu; Các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy 400 chỉ tiêu; Các ngành đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học và liên thông 750 chỉ tiêu; Các ngành đào tạo cao đẳng hệ vừa làm vừa học và liên thông 150 chỉ tiêu; Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 600 chỉ tiêu. Trong đó có 750 chỉ tiêu được cấp ngân sách, còn 2.350 chỉ tiêu ngoài ngân sách.

Trường ĐH Quảng Nam được giao tuyển sinh 3.100 chỉ tiêu - 1

Chỉ tiêu cụ thể:

TT

Ngành học

Chỉ tiêu theo ngành

Trong và ngoài
ngân sách Nhà nước cấp

Ghi chú

Trong
ngân sách

Ngoài
ngân sách

I. Các ngành đào tạo đại học

hệ chính quy

1200

650

550

1

Sư phạm Toán

100

100

2

Sư phạm Vật lý

75

75

3

Giáo dục Tiểu học

100

100

4

Ngôn ngữ Anh

200

25

175

5

Sư phạm Sinh học

75

75

6

Công nghệ thông tin

150

25

125

7

Giáo dục Mầm non

100

100

8

Bảo vệ thực vật

75

25

50

9

Văn học

75

25

50

10

Vật lý học

75

25

50

11

Việt Nam học

75

25

50

12

Lịch sử

100

50

50

II. Các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy:

400

100

300

1

Sư phạm Toán học

50

25

25

2

Giáo dục thể chất

50

25

25

3

Sư phạm Địa lý

50

25

25

4

Việt Nam học

50

50

5

Công tác xã hội

50

50

6

Tiếng Anh

50

50

7

Sư phạm Mỹ thuật

50

25

25

8

Kế toán

50

50

III. Các ngành đào tạo đại học hệ VLVH và liên thông

750

750

1

Sư phạm Toán

100

100

2

Sư phạm Vật lý

75

75

3

Giáo dục Tiểu học

150

150

4

Giáo dục Mầm non

150

150

5

Sư phạm Sinh học

75

75

6

Công nghệ thông tin

100

100

7

Ngôn ngữ Anh

100

100

IV. Các ngành đào tạo cao đẳng hệ VLVH và liên thông

150

150

1

Giáo dục Tiểu học

50

50

2

Công nghệ thông tin

50

50

3

Giáo dục Mầm non

50

50

V. Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

600

600

1

Giáo dục Mầm non

300

300

2

Giáo dục Tiểu học

300

300

Tổng cộng

3.100

750

2.350

Công Bính