Thứ sáu, 17/04/2015 - 07:36

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2015

Năm 2015, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự (Bắc Giang) tuyển sinh và đào tạo các hệ Cao đẳng chính quy với các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm) và hệ Trung cấp chính quy. Cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2015
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự (Bắc Giang) là trường công lập, có lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Sứ mệnh của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; đào tạo bồi dưỡng cử nhân cao đẳng các ngành kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác đào tạo đại học; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang và khu vực. Năm 2015, Nhà trường tuyển sinh và đào tạo các hệ, ngành sau:

 

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

 

1. Ngành, môn thi/xét tuyển, chỉ tiêu và vùng tuyển

 

a.  Các ngành Sư phạm: Chỉ tiêu 530; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang                                

 


STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi/ Xét tuyển

Chỉ tiêu

1.

Sư phạm Toán

C140209

Toán, Lý, Hoá;     

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Sinh;    

Toán, Lý, Văn

40

2.

Sư phạm Tin học

C140210

Toán, Lý, Hoá;      

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh

30

3.

Sư phạm Vật lý

C140211

Toán, Lý, Hoá;      

Toán, Lý, Sinh;      

Toán, Lý, Văn;       

Toán, Lý, Tiếng Anh

30

4.

Sư phạm Hoá học

C140212

Toán, Hoá, Lý;    

Toán, Hoá, Tiếng Anh;

Toán, Hoá, Văn;    

Toán, Hoá, Sinh

30

5.

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa;           

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Toán;         

Văn, Sử, Lý;            

40

6.

Sư phạm Lịch sử

C140218

Văn, Sử, Địa;           

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Toán;         

Văn, Sử, Sinh

30

7.

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

Toán, Văn, Tiếng Anh

60

8.

Giáo dục Tiểu học

C140202

Toán, Lý, Hoá;      

Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Địa

150

9.

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Hát, Đọc- Kể diễn cảm;                    

Văn, Hát, Đọc- Kể diễn cảm

120


 

  b.  Các ngành ngoài Sư phạm: Chỉ tiêu 250;  Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi/ Xét tuyển

Chỉ  tiêu

10.

Khoa học Thư viện

C320202

Văn, Sử, Địa;         

Toán, Văn, Tiếng Anh

250

11.

Kế toán

C340301

Toán, Lý, Hoá;     

Toán, Văn, Lý;      

Toán, Văn, Tiếng Anh

12.

Quản trị văn phòng

C340406

Văn, Sử, Địa;         

Toán, Văn, Tiếng Anh

13.

Công nghệ thiết bị trường học

C510504

Toán, Hoá, Lý;    

Toán, Hoá, Sinh

Toán, Lý, Địa;       

Toán, Lý, Tiếng Anh


 

2. Phương thức tuyển sinh

2.1. Phương thức 1:  Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 :

Tiêu chí xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm được xếp loại khá trở lên ở tất cả các năm học lớp 10, 11 và 12;

- Điểm của các môn tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.2. Phương thức 2:  Xét tuyển căn cứ vào học lực của 3 năm học trung học phổ thông của thí sinh:                             

Tiêu chí xét tuyển:                    

- Đã tốt nghiệp THPT;           

- Hạnh kiểm được xếp loại khá trở lên ở tất cả các năm học lớp 10, 11 và 12;             

- Điểm trung bình chung của 3 môn học các lớp 10, 11 và 12 dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,5.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia (bản chính) hoặc học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 (phô tô công chứng);

- 4 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận.

        Hồ sơ xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh của Nhà trường.

4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1: Từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/8/2015. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày  26/8/2015;

- Xét tuyển NV bổ sung đợt 1:  Từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9/2015. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 9/10/2015;

- Xét tuyển NV bổ sung  đợt  2:  Từ ngày 20/9 đến hết ngày 05/10/2015. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 9/10/2015;

- Xét tuyển NV bổ sung đợt  3: Từ ngày 10/10 đến hết ngày 25/10/2015;

- Xét tuyển NV bổ sung đợt  4: Từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11/2015.

II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Ngành tuyển và chỉ tiêu: Trung cấp Sư phạm Mầm non; chỉ tiêu: 200

2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

3. Phương thức và tiêu chí tuyển sinh: xét tuyển điểm môn Toán, Ngữ văn lớp 12 THPT hoặc tương đương và Nhà trường kiểm tra 2 môn năng khiếu Hát và Đọc, kể diễn cảm.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh của Nhà trường.

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Đợt 1: Từ ngày 01/8/2015 đến hết ngày 25/8/2015;

- Đợt 2: Từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 25/10/2015;

- Đợt 3:  Từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 25/11/2015 (nếu còn chỉ tiêu).

 

    Thông tin chi tiết liên hệ:

-  Văn phòng Tuyển sinh: 0240.3520.827, hoặc
 Phòng Đào tạo:   0240.3520 662 ;
-   Địa chỉ:  xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   TS. Trần Linh Quân