Thứ sáu, 10/11/2017 - 16:59

Quảng Trị: Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Dân trí

Trước tình trạng một số cơ sở giáo dục thu các khoản thu từ phụ huynh và học sinh trái quy định, gây bức xúc dư luận xã hội thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chấn chỉnh.

Ngày 10/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành Công văn số 5603/UBND-VX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Văn bản nêu: Qua phản ánh của người dân, một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra việc các khoản đóng góp của phụ huynh và học sinh đầu năm học không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục và thực hiện đúng quy định các khoản thu, chi năm học 2017-2018, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn các khoản thu không đúng quy định.

Học sinh Quảng Trị tham gia chào cờ đầu tuần
Học sinh Quảng Trị tham gia chào cờ đầu tuần

Theo đó, chấp hành nghiêm túc, công khai các khoản thu, chi trong trường học được quy định tại thông tư số 09/2009/TT-BGDDT ngày 7/5/2009 của Bộ GD-ĐT. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu các khoản đóng góp của phụ huynh và học sinh không đúng quy định, ép buộc gây bức xúc dư luận.

Thường xuyên hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học đảm bảo đúng quy định hiện hành. Đối với các khoản đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải thực hiện theo thông tư của Bộ GD-ĐT.

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản thu phục vụ trực tiếp hoạt động.

Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực trong việc thu các khoản thu hoặc ép buộc học sinh trái quy định.

Đ. Đức