Chủ nhật, 17/05/2015 - 00:09

Đại học Đà Nẵng có 200 chỉ tiêu tuyển thẳng

Dân trí

Đại học Đà Nẵng công bố có 200 chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành ở cả bậc đại học, cao đẳng của các trường thành viên thuộc đại học vùng này. Số thí sinh được tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Thí sinh thi vào ĐH Đà Nẵng năm 2014
Thí sinh thi vào ĐH Đà Nẵng năm 2014

 

Đối với thí sinh là học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, các ngành có chỉ tiêu tuyển thẳng theo từng môn thi của học sinh ở bậc Đại học, cụ thể như sau:

STT

Môn thi

HS Giỏi

Ngành đào tạo

Trường thành viên ĐH Đà Nẵng

1

Toán

Sư phạm Toán

ĐH Sư phạm

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Toán Ứng dụng

ĐH Sư phạm

Thống kê

ĐH Kinh tế

2

Vật lý

Sư phạm Vật lý

ĐH Sư phạm

Vật lý học

3

Hóa học

Sư phạm Hóa học

ĐH Sư phạm

Hóa học

Công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật hóa học

ĐH Bách khoa

Khoa học môi trường

ĐH Sư phạm

4

Sinh học

Sư phạm Sinh học

ĐH Sư phạm

ĐH Bách khoa

Khoa học môi trường

ĐH Sư phạm

Y đa khoa

Khoa Y dược

Điều dưỡng

5

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

ĐH Sư phạm

Việt Nam học

Văn học

Văn hóa học

Báo chí

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

ĐH Sư phạm

Lịch sử

7

Địa lý

Sư phạm Địa lý

ĐH Sư phạm

Địa lý học

Địa lý tự nhiên

Quốc tế học

ĐH Ngoại ngữ

Đông Phương học

8

Tin học

Sư phạm Tin học

ĐH Sư phạm

Công nghệ thông tin

ĐH Sư phạm

ĐH Bách khoa

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum

9

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

ĐH Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

Quốc tế học

Đông Phương học

10

Tiếng Nga

Ngôn ngữ Nga

ĐH Ngoại ngữ

Quốc tế học

Đông Phương học

11

Tiếng Trung

Ngôn ngữ Trun

ĐH Ngoại ngữ

Quốc tế học

Đông Phương học

12

Tiếng Pháp

Sư phạm Tiếng Pháp

ĐH Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Pháp

Quốc tế học

Đông Phương học

 

Ở bậc Cao đẳng:

STT

Môn thi HS Giỏi

Ngành đào tạo

Trường thành viên ĐH Đà Nẵng

1

Hóa học

Công nghệ Kỹ thuật hóa học

CĐ Công nghệ

Công nghệ thực phẩm

2

Sinh học

Công nghệ Sinh học

CĐ Công nghệ

 

 

 

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

3

Tin học

Khoa học máy tính

CĐ Công nghệ thông tin

Truyền thông và mạng máy tính

Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

CĐ Công nghệ thông tin

CĐ Công nghệ

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

CĐ Công nghệ thông tin

 

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng về các Sở GD-ĐT địa phương trước ngày 25/5; Các Sở GD-ĐT chuyển về Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng trước ngày 30/5.

Đối tượng thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng trực tiếp tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng (số 41, đường Lê Duẩn, Đà Nẵng)

Khánh Hiền