ĐH Hồng Đức hướng dẫn bổ sung về việc ĐKDT, ĐKXT vào trường

Ngoài những thông tin về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 được đăng tải trên trang website httt://www.hdu.edu.vn của trường và trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2013”, Trường ĐH Hồng Đức hướng dẫn bổ sung về việc đăng ký dự thi (ĐKDT), đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường như sau:

1. Ngành, chỉ tiêu, khối thi, môn thi, cách ghi ĐKDT, ĐKXT

 

TT

Ngành đăng ký dự thi

Chỉ tiêu

Mã ngành

Khối thi

Môn thi

Cách ghi ĐKDT (NV1)

ĐKXT

 

Trường ĐH Hồng Đức

 
HDT

 

 

 

A

Đại học

1750

 

 

 

 

Khối thi

 

Mã ngành

1

SP Toán học

60

D140209

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

1

4

0

2

0

9

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

1

4

0

2

0

9

2

SP Vật lý

50

D140211

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

1

4

0

2

1

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

1

4

0

2

1

1

3

SP Hoá học

50

D140212

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

1

4

0

2

1

2

B

Toán-Hoá-Sinh

A

1

D

1

4

0

2

1

2

4

SP Sinh học

50

D140213

B

Toán-Hoá-Sinh

B

 

D

1

4

0

2

1

3

5

SP Ngữ văn

60

D140217

C

Văn-Sử-Địa

 

C

 

 

D

1

4

0

2

1

7

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

1

4

0

2

1

7

6

SP Lịch sử

50

D140218

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

1

4

0

2

1

8

7

SP Địa lý

50

D140219

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

1

4

0

2

1

9

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

1

4

0

2

1

9

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

1

4

0

2

1

9

8

SP Tiếng Anh

70

D140231

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

1

4

0

2

3

1

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

1

4

0

2

3

1

9

Giáo dục Tiểu học

120

D140202

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

1

4

0

2

0

2

M

Văn-Toán-N.Khiếu

M

 

D

1

4

0

2

0

2

10

Giáo dục Mầm non

180

D140201

M

Văn-Toán-N.Khiếu

M

 

D

1

4

0

2

0

1

11

Văn học

50

D220330

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

2

2

0

3

3

0

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

2

2

0

3

3

0

12

Lịch sử  (định hướng Q.lý di tích, danh thắng)

50

D220310

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

2

2

0

3

1

0

13

Địa lý học (định hướng Q.lý tài nguyên MT)

50

D310501

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

3

1

0

5

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

3

1

0

5

0

1

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

3

1

0

5

0

1

14

Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn DL)

50

D220113

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

2

2

0

1

1

3

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

2

2

0

1

1

3

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

2

2

0

1

1

3

15

Xã hội học (định hướng Công tác XH)

50

D310301

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

3

1

0

3

0

1

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

3

1

0

3

0

1

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

3

1

0

3

0

1

16

Tâm lý học (định hướng Q.trị nhân sự)

50

D310401

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

3

1

0

4

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

3

1

0

4

0

1

B

Toán-Hoá-Sinh

B

 

D

3

1

0

4

0

1

C

Văn-Sử-Địa

C

 

D

3

1

0

4

0

1

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

3

1

0

4

0

1

17

Công nghệ thông tin

50

D480201

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

4

8

0

2

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

4

8

0

2

0

1

18

Kỹ thuật công trình xây dựng

50

D580201

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

5

8

0

2

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

5

8

0

2

0

1

19

Vật lý học (Vật lý ứng dụng)

50

D440102

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

4

4

0

1

0

2

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

4

4

0

1

0

2

20

Kế toán

180

D340301

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

3

4

0

3

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

3

4

0

3

0

1

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

3

4

0

3

0

1

21

Quản trị kinh doanh

100

D340101

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

3

4

0

1

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

3

4

0

1

0

1

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

3

4

0

1

0

1

22

Tài chính - Ngân hàng

120

D340201

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

3

4

0

2

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

3

4

0

2

0

1

D1

Văn-Toán-Anh

D

1

D

3

4

0

2

0

1

23

Nông học (định hướng công nghệ cao)

40

D620109

A

Toán-Lý-Hoá

A

 

D

6

2

0

1

0

9

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

6

2

0

1

0

9

B

Toán-Hoá-Sinh

B

 

D

6

2

0

1

0

9

24

Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

40

D620105

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

6

2

0

1

0

5

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

6

2

0

1

0

5

B

Toán-Hoá-Sinh

B

 

D

6

2

0

1

0

5

25

Bảo vệ thực vật

40

D620112

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

6

2

0

1

1

2

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

6

2

0

1

1

2

B

Toán-Hoá-Sinh

B

 

D

6

2

0

1

1

2

26

Lâm nghiệp

40

D620201

A

Toán-Lý-Hoá

 

A

 

 

D

6

2

0

2

0

1

A1

Toán-Lý-Anh

A

1

D

6

2

0

2

0

1

B

Toán-Hoá-Sinh

B

 

D

6

2

0

2

0

1

B

Cao đẳng

900

 

 

Xét tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SP Toán học (SP Toán-Tin)

50

C140209

A

 

 

A

 

 

C

1

4

0

2

0

9

A1

 

A

1

C

1

4

0

2

0

9

2

SP Hoá học (SP Hoá-Sinh)

50

C140212

A

 

A

 

 

C

1

4

0

2

1

2

B

B

 

C

1

4

0

2

1

2

3

SP Sinh học (SP Sinh-Công nghệ NN)

50

C140213

B

 

A

 

C

1

4

0

2

1

3

 

4

SP Văn (Văn-Sử)

50

C140217

C

 

C

 

C

1

4

0

2

1

7

D1

 

D

1

C

1

4

0

2

1

7

5

SP Địa (Địa-Sử)

50

C140219

A

 

A

 

C

1

4

0

2

1

9

A1

 

A

1

C

1

4

0

2

1

9

C

 

C

 

C

1

4

0

2

1

9

6

Giáo dục Mầm non

60

C140201

M

 

M

 

C

1

4

0

2

0

1

 

7

Giáo dục Tiểu học

60

C140202

D1

 

D

1

C

1

4

0

2

0

2

M

 

M

 

C

1

4

0

2

0

2

 

8

SP Tiếng Anh

50

C140231

A1

 

A

1

C

1

4

0

2

3

1

D1

 

D

1

C

1

4

0

2

3

1

 

9

Kế toán

210

C340301

A

 

A

 

C

3

4

0

3

0

1

A1

 

A

1

C

3

4

0

3

0

1

D1

 

D

1

C

3

4

0

3

0

1

 

10

Quản trị kinh doanh

110

C340101

A

 

A

 

C

3

4

0

1

0

1

A1

 

A

1

C

3

4

0

1

0

1

D1

 

D

1

C

3

4

0

1

0

1

 

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

50

C510301

A

 

A

 

C

5

1

0

3

0

1

A1

 

A

1

C

5

1

0

3

0

1

 

12

Quản lý đất đai

60

C850103

A

 

A

 

C

8

5

0

1

0

3

A1

 

A

1

C

8

5

0

1

0

3

B

 

B

 

C

8

5

0

1

0

3

13

Công nghệ thông tin

50

C480201

A

 

A

 

C

4

8

0

2

0

1

A1

 

A

1

C

4

8

0

2

0

1

 

Trung cấp

220

 

 

Xét tuyển theo kết quả học lớp 12

1

Sư phạm Mầm non

120

E140201

 

Kiểm tra thêm 1 trong 2 nội dung Đọc, Kể diễn cảm hoặc Hát theo đăng ký của thí sinh

E

1

4

0

2

0

1

2

Kế toán doanh nghiệp

60

E340303

 

 

E

3

4

0

3

0

3

3

Quản lý đất đai

40

E850104

 

 

E

8

5

0

1

0

4

 

Thí sinh trúng tuyển vào trường sau khi kết thúc học kỳ I, nếu được xếp loại học tập từ trung bình trở lên được quyền đăng ký học thêm ngành thứ 2 (được bảo lưu các học phần ở ngành thứ nhất) để sau khi kết thúc khoá học sinh viên được cấp 2 bằng tốt nghiệp.

 

2. Đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, giấy báo

 

a) Đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển

 

- Các ngành đại học Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh; Các ngành cao đẳng xét tuyển đối với thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT và theo hồ sơ ĐKXT với khối thi tương ứng. Thí sinh ĐKDT theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trường Đại học Hồng Đức, từ ngày 12/4 đến 17h00 ngày 19/4/2013.  

 

- Tuyển sinh đào tạo liên thông (Tất cả các ngành bậc đại học, cao đẳng đều đào tạo liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng. Có 3 ngành đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học: Kế toán; Nông học; Giáo dục Mầm non): đối với những thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chưa đủ 36 tháng, ngoài các thông tin ghi như yêu cầu đối với ngành dự thi tương ứng, đồng thời đánh dấu (X) vào ô bên phải của Mục 4.

 

- Các ngành trung cấp tổ chức xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12. Riêng ngành Trung cấp sư phạm Mầm non kiểm tra thêm năng khiếu: Đọc, Kể diễn cảm hoặc Hát  theo đăng ký của thí sinh.  

 

- Điểm tuyển: Xác định điểm tuyển theo từng ngành. Riêng các ngành khối Nông- Lâm- Ngư nghiệp điểm tuyển theo khối ngành. Ngành Giáo dục Mầm non: điểm tối thiểu môn năng khiếu phải đạt 4,0.

 

- Hồ sơ ĐKXT: Thí sinh có nguyện vọng ĐKXT cần nộp các hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc);

+ 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc để khi trúng tuyển Nhà trường thông báo và gửi giấy báo nhập học;

+ Bản phô tô công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí xét tuyển qua đường Bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên, hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Hồng Đức.

+ Thí sinh phải tự làm hồ sơ ĐKDT, ĐKXT đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ký tên chịu trách nhiệm và được thủ trưởng cơ quan, trường, địa phương, đơn vị,... đang quản lý xác nhận. Những sai sót về ĐKDT, ĐKXT thí sinh phải chịu trách nhiệm, nếu phát hiện khai man hồ sơ sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế.

 

b) Giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy báo trúng tuyển

 

- Thí sinh nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ ĐKDT.

 

- Giấy báo trúng tuyển được Nhà trường gửi tới từng thí sinh trúng tuyển, theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

 

3. Đợt thi, ngày thi, khối thi

 

Đợt thi

Ngày thi

Khối thi

I

Ngày 03, 04, 05/7/2013

A, A1

II

Ngày 08, 09, 10/7/2013

B, C, D1, M

Ghi chú: - Môn thi khối M: thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D1;

               - Môn thi năng khiếu khối M: Đọc, kể diễn cảm và hát;

               - Thời gian thi năng khiếu vào các ngày: 11, 12, 13 tháng 7 năm 2013.

 

4. Về tuyển thẳng và xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành:

 

- Tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2013 vào đại học và giải khuyến khích vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn học sinh đoạt giải theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

- Học sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng ngành hoặc ngành gần theo môn học sinh đoạt giải, nếu dự thi đại học, cao đẳng đủ số môn quy định theo đề thi chung, kết quả thi đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên, không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển.

 

- Thực hiện xét tuyển thí sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và học sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

 

5. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước.

 

6. Tuyển sinh đào tạo đại học ở nước ngoài theo Đề án của tỉnh Thanh Hóa

 

Thí sinh trong cả nước dự thi đại học các khối A, A1, B, D1 nếu đạt tổng điểm 24 trở lên (không tính ưu tiên và khu vực) và không có môn nào dưới 6 điểm đều được tham gia Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài bằng ngân sách của tỉnh Thanh Hoá. Hồ sơ đăng ký xin gửi về Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (P.402- A5- Cơ sở 2- Đại học Hồng Đức, Số 307- Lê Lai- Phường Đông Sơn, TP. Thanh Hoá; Điện thoại liên hệ: 0916.671.458; Email: ttgdqt@hdu.edu.vn).

 

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh, xin liên hệ phòng Đào tạo- Trường Đại học Hồng Đức (Phòng 207, Nhà Điều hành, Cơ sở chính- Số 565 Quang Trung- phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa), điện thoại 0373.910.619; 0373.914.852, hoặc xem thông tin tại website: http://www.hdu.edu.vn/default.aspx

MỚI NHẤT
Tuyển 2.300 chỉ tiêu, ĐH Phương Đông dành trên 3 tỷ đồng cho chương trình học bổng năm 2013
Tuyển 2.300 chỉ tiêu, ĐH Phương Đông dành trên 3 tỷ đồng cho chương trình học bổng năm 2013

Năm 2013, Trường Đại học Phương Đông (ký hiệu trường DPD) dự kiến tuyển 2.000 chỉ tiêu đại học, 300 chỉ tiêu cao đẳng hệ đào tạo chính quy, 80 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, và nhiều chỉ tiêu hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học, đào tạo nghề.

Thứ hai, 18/03/2013 - 08:15

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo tuyển sinh các ngành và chuyên ngành đào tạo bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông từ Trung cấp, Trung cấp, Đào tạo nghề như sau.

Thứ bảy, 16/03/2013 - 01:16

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam (mã trường: CKQ) tuyển 1.500 chỉ tiêu bậc Cao đẳng, 350 chỉ tiêu Cao đẳng Nghề và và 1.600 chỉ tiêu Trung cấp chuyên nghiệp.

Thứ bảy, 16/03/2013 - 08:43

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2013
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2013

Năm 2013, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển 900 chỉ tiêu hệ Đại học chính quy, 500 chỉ tiêu Cao đẳng chính quy, 500 chỉ tiêu Đại học liên thông hệ chính quy.

Thứ sáu, 15/03/2013 - 02:13

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển 1.900 chỉ tiêu ĐH chính quy, 600 chỉ tiêu CĐ chính quy, 500 chỉ tiêu ĐH liên thông hình thức chính quy, 900 chỉ tiêu ĐH liên thông hình thức vừa làm vừa học, 800 chỉ tiêu CĐ nghề và 250 chỉ tiêu Thạc sĩ.

Thứ sáu, 15/03/2013 - 08:36

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển 2.060 chỉ tiêu trình độ Đại học (trong đó 300 chỉ tiêu liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy) và 560 chỉ tiêu trình độ Cao đẳng (trong đó 60 chỉ tiêu liên thông Trung cấp - Cao đẳng chính quy).

Thứ sáu, 15/03/2013 - 08:19

Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tuyển 2.000 chỉ tiêu năm 2013
Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tuyển 2.000 chỉ tiêu năm 2013

Năm 2013, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (trực thuộc Bộ Công thương) tuyển 2.000 chỉ tiêu hệ Cao đẳng cho 4 ngành gồm Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Tin học ứng dụng. Cụ thể như sau:

Thứ năm, 14/03/2013 - 04:05

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển 500 chỉ tiêu năm 2013
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển 500 chỉ tiêu năm 2013

Năm 2013, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển 500 chỉ tiêu các ngành đào tạo đại học. Cụ thể như sau:

Thứ năm, 14/03/2013 - 03:21

Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thông báo tuyển sinh năm 2013

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng tuyển sinh chính quy năm 2013 với 1.800 chỉ tiêu bậc Cao đẳng và 500 chỉ tiêu bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

Thứ tư, 13/03/2013 - 02:06

Trường Cao đẳng GTVT II thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường Cao đẳng GTVT II thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (địa chỉ: 28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)thông báo tuyển 1.200 chỉ tiêu bậc Cao đẳng và 500 chỉ tiêu bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

Thứ ba, 12/03/2013 - 11:13

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tuyển 2.600 chỉ tiêu năm 2013
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tuyển 2.600 chỉ tiêu năm 2013

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2013. Theo đó, trường tuyển 1.100 chỉ tiêu cao đẳng, 500 chỉ tiêu Trung cấp, 1.000chỉ tiêu CĐ nghề và Trung cấp nghề.

Thứ ba, 12/03/2013 - 08:00

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo tuyển sinh năm 2013
ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương (ký hiệu trường: DKY) tuyển 900 chỉ tiêu hệ chính quy Đại học với các ngành Y đa khoa (Bác sỹ đa khoa 6 năm), Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học, Vật lý trị liệu, Điều dưỡng và 380 chỉ tiêu hệ Cao đẳng.

Thứ hai, 11/03/2013 - 10:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị thông báo tuyển sinh năm 2013

Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng (mã trường: CDT) là cơ sở đào tạo đa cấp đa ngành với tổng chỉ tiêu tuyển năm 2013 là 2.920 được phân chia cụ thể như sau:

Chủ nhật, 10/03/2013 - 02:01

ĐH Hùng Vương thông báo tuyển sinh năm 2013
ĐH Hùng Vương thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường đại học Hùng Vương (Phú Thọ) thông báo tuyển 1.310 chỉ tiêu các ngành đào tạo trình độ đại học, 420 chỉ tiêu các ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

Thứ tư, 06/03/2013 - 04:00

ĐH Việt - Đức: Tuyển sinh riêng trước kỳ thi đại học
ĐH Việt - Đức: Tuyển sinh riêng trước kỳ thi đại học

Là đại học công lập, được chính phủ Việt Nam và Đức thành lập để trở thành một trường đại học theo chuẩn của CHLB Đức tại Việt Nam, ĐH Việt - Đức cấp bằng CHLB Đức, trao học bổng cho 40% số sinh viên.

Thứ tư, 06/03/2013 - 07:30

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Bắc thông báo tuyển sinh
Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Bắc thông báo tuyển sinh

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Bắc thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy, hệ đào tạo liên thông, hệ Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề năm học 2013 - 2014 như sau:

Thứ hai, 04/03/2013 - 02:08

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tuyển 1.750 chỉ tiêu ĐH hệ chính quy năm 2013
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tuyển 1.750 chỉ tiêu ĐH hệ chính quy năm 2013

Năm 2013, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh dự kiến tuyển 1.750 chỉ tiêu Đại học hệ chính quy, 1.000 chỉ tiêu hệ Cao đẳng, 100 chỉ tiêu liên thông Trung cấp lên Cao đẳng hệ chính quy và 300 chỉ tiêu Trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể như sau:

Thứ năm, 28/02/2013 - 11:05

Trường ĐH Quảng Bình thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường ĐH Quảng Bình thông báo tuyển sinh năm 2013

Tuyển sinh năm 2013, Trường Đại học Quảng Bình vẫn giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh các khối ngành sư phạm và kinh tế, tăng chỉ tiêu tuyển sinh các khối ngành kỹ thuật - công nghệ.

Thứ năm, 28/02/2013 - 10:32

Đại học Sao Đỏ thông báo tuyển sinh năm 2013
Đại học Sao Đỏ thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường đại học Sao Đỏ tuyển sinh Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề như sau:

Thứ năm, 28/02/2013 - 08:01

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh năm 2013
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tuyển 1.300 chỉ tiêu bậc Cao đẳng, 850 chỉ tiêu bậc Trung cấp, 650 chỉ tiêu: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược và 100 chỉ tiêu: Dược sỹ Trung cấp (Vừa làm vừa học).

Thứ ba, 26/02/2013 - 02:05

Đại học Thái Nguyên thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013
Đại học Thái Nguyên thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Đại học Thái Nguyên thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 như sau:

Thứ ba, 26/02/2013 - 01:01