Tin tức về chủ đề "trường ĐH Khoa học tự nhiên"

PGS.TS Lê Hoàng Sơn với cách "tạo ra" 70 bài báo quốc tế ISI

PGS.TS Lê Hoàng Sơn với cách "tạo ra" 70 bài báo quốc tế ISI

Hơn 10 năm tham gia nghiên cứu khoa học, PGS.TS Lê Hoàng Sơn đã công bố 125 công trình trong đó có 70 bài đăng trên các tạp chí nước ngoài trong danh mục ISI, 5 sách giáo trình và chuyên khảo các loại, tham gia hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khai phá tri thức.